ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χωρικές ομάδες (οι) areal groups
χωρική γλωσσολογία (η) areal linguistics
χτύπημα (το) Ictus
χωρική γραμματική(η) space grammar
χωρική γραμματική (η), γραμματική του χώρου (η) space grammar
χωρική δείξη spatial deixis
χωρική γειτνίαση spatial proximity
χωρικά σχήματα spatial schemata
χυδαιολογία (η) vulgarism
ΧΦ-wh wh-XP