ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φαινομενική συγχώνευση (η) apparentmerger
φαινόμενο "φις" (fis) (το) fis phenomenon
φαινόμενα δυσταγμού (τα) hesitation phenomena
Φαινόμενο / αυταπάτη του McGurk (το/η) McGurk effect / illusion
φαινομένα παύσης (το) pausal phenomena
φαινομενικά χαρακτηριστικά (τα) phenomenal features (τα)
φ-χαρακτηριστικά (τα) phi features (φ)
φαινόμενα ευγένειας (τα) politeness phenomena
φαινόμενα του ίχνους that (τα) that-trace effects
φαινόμενο «στην άκρη της γλώσσας» Tip of the tongue (TOT) phenomenon