Αγγλικός Όρος
fis phenomenon
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φαινόμενο "φις" (fis) (το)

feedback