Αγγλικός Όρος
politeness phenomena
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φαινόμενα ευγένειας (τα)

feedback