ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
δάνεια έννοια (η) borrowed concept
δάνεια σημασία (η) borrowed meaning
δάνεια λέξη (η) borrowed word
Δανέζικα DA
Δακορουμανική (η) (γλώσσα) Daco-Rumanian
Δανέζικα Danish
ΔΑΛ DRS
δακτυλολογία finger spelling
δάνεια λέξη (η) loanword
δακτύλιος ring