Αγγλικός Όρος
ring
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Andras Kornai (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δακτύλιος

feedback