ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
ΔΕΕΓ (Διεθνής Ένωση Εφαρμοσμένης Γλωωσολογίας) (η) AILA
δείγμα Augustan Prose (το) Augustan Prose Sample
δεδομένος,-η,-ο given
δεδομένος,-η,-ο given vs new
δείγμα sample
δειγματικό κόρπους (το) sample corpus
δειγματολήπτης sampler
δειγματική καταχώρηση (η) specimen entry
δείγμα (το) token
Δείγμα (το), έκτυπο (το) token