Αγγλικός Όρος
token
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Hartmann & James (2002)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
έκτυπο (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
δείγμα (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback