ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
δείκτης προσφυμάτων (ο) affix(ing) index
δείκτης ποιού ενεργείας (ο) aspectualizer
δείκτης όψης (ο) aspectualizer
δείκτης παύσης (ο) break index
δείκτης πτώσης (ο) case marker
δείκτης παρατακτικής σύνδεσης (ο) co-ordinating conjunction, co-ordinator
δείκτης παρατακτικής σύνδεσης (ο) co-ordinator
δείκτης οργάνωσης λόγου discourse marker
δείκτης ποικιλίας ζευγών (ΔΠΖ) Pair wise Variability Index (PVI)
δείκτης υπόταξης subordinating conjunction