Αγγλικός Όρος
aspectualizer
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
δείκτης ποιού ενεργείας (ο)
Όρος
δείκτης όψης (ο)

feedback