ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

30 results
Greek Term English Term
ζεύγος κατηγορήματος-τιμής (το) attribute value pair
Ζεύγος (το) doublet
Ζεύγος (το) doublet
Ζ. Σμυρναίου (https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PPP595/Θεωρίες%20Μάθησης.docx) meaningful learning
Ζίνκα-Λένκα (η) (γλώσσα) Xinca-Lenca
Ζίνκα (η) (γλώσσα) Xincan
Ζίνκα (η) (γλώσσα) Xinkan
Ζαποτέκ (η) (γλώσσα) Zapotec
Ζενάγκα (η) (γλώσσα) Zenaga
ζεύγμα zeugma