Αγγλικός Όρος
Xinkan
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ζίνκα (η) (γλώσσα)

feedback