ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

30 results
Greek Term English Term
ζώνη συσσώρευσης (η) accretion zone
ζωνοπερατό διέλευσης ζώνης (το) bandpass
ζώνη συχνοτήτων (η) frequency band
ζώνη διέλευσης (η) passband
ζώνη υπολειμμάτων (η) residual zone
ζώνη γλωσσικής διάδοσης (η) spread zone
ζωτικές σχέσεις (οι) vital relations
ζωοσημειωτική zoo semiotics
ζωοσημειολογία zoo semiotics
Ζωοσημειολογία (η) zoösemiotics