ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

260 results
Greek Term English Term
θαμιστικός-ή-ό consuetudinal
θαμιστικό “be” (το) habitual “be”
θαμιστική άποψη (η) habitual aspect
θάλαμος αντήχησης (ο) resonance chamber
θ-ρόλος (ο) theta role
θ-ρόλος (ο) theta role
Θ theta(Θ)
Θ-κριτήρια θ-criteria
Θ-μαρκάρισμα θ-marking
Θ-θέση θ-position