ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

260 results
Greek Term English Term
θεατής (ο) bystander
θέλγητρο (το) charm
Θάνατος (ο) death
θαυμαστικό exclamation mark (!)
θαυμαστικός-ή-ό exclamative
θαυμαστικές προτάσεις exclamatives
θαυμαστικός exclamatory
θαμιστικός,-ή,-ό frequentative
θαμιστικός,-ή,-ό habitual
θαμιστικός,-ή,-ό iterative