Αγγλικός Όρος
bystander
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεατής (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback