Αγγλικός Όρος
theta role
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
θεματικός ρόλος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
θ-ρόλος (ο)

feedback