Αγγλικός Όρος
resonance chamber
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θάλαμος αντήχησης (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback