Αγγλικός Όρος
doublet
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ζεύγος (το)

feedback