Αγγλικός Όρος
meaningful learning
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
νοηματική μάθηση (η)
Πηγή
O. Petropoulou (2015)
Όρος
μάθηση με νόημα (η)
Όρος
Ζ. Σμυρναίου (https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PPP595/Θεωρίες%20Μάθησης.docx)

feedback