Αγγλικός Όρος
discourse marker
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
δείκτης λόγου
Όρος
δείκτης οργάνωσης λόγου
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback