Αγγλικός Όρος
Pair wise Variability Index (PVI)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δείκτης ποικιλίας ζευγών (ΔΠΖ)

feedback