Αγγλικός Όρος
case marker
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
δείκτης πτώσης (ο)
Όρος
πτωτικός δείκτης (ο)

feedback