Αγγλικός Όρος
subordinating conjunction
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δείκτης υπόταξης

feedback