ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
δασέα (τα) behaucht
δανείζομαι borrow
δάνειος όρος (ο) borrowed term
δανεισμός borrowing
Δαρδική (η) (λώσσα) Dardic
δάνειο (το) loan
δάνειος,-α,-ο loan
δάνειο αμάλγαμα (το) loan blend
δάνειες λέξεις (οι) loanwords
δάνειο πολυτελείας (το) luxury loan