Αγγλικός Όρος
borrowing
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Fromkin (2011)
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δανεισμός
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
McMahon
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης

feedback