Αγγλικός Όρος
behaucht
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δασέα (τα)
Πηγή
Πετρούνιας

feedback