Αγγλικός Όρος
borrowed term
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δάνειος όρος (ο)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback