Αγγλικός Όρος
loanwords
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
δάνειες λέξεις (οι)
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
Όρος
λεξιλογικά δάνεια (τα)

feedback