Αγγλικός Όρος
given
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
γνωστός,-ή-ό,
Όρος
δεδομένος,-η,-ο

feedback