Αγγλικός Όρος
finger spelling
Πηγή
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δακτυλολογία
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback