Αγγλικός Όρος
that-trace effects
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φαινόμενα του ίχνους that (τα)

feedback