Αγγλικός Όρος
phenomenal features (τα)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φαινομενικά χαρακτηριστικά (τα)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback