Αγγλικός Όρος
pausal phenomena
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φαινομένα παύσης (το)

feedback