ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χρώμα (το) colour
χρωματισμός (ο) colouring
χρυσό πρότυπο (το) gold standard
χρόνος που αναφέρεται στο χθες (ο) hesternal
Χσιανγκ (η) (γλώσσα) Hsiang
χρωματισμός του ‘ρ’ (ο) R-coloring of vowels
Χρωματισμός του «ρ» (ο) r-colouring
χρόνος ελευθέρωσης release time
Χρόνος ομιλίας (ο) speech time
χρονοσυχνοτικός time-frequency