Αγγλικός Όρος
time-frequency
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χρονοσυχνοτικός
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback