Αγγλικός Όρος
hesternal
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χρόνος που αναφέρεται στο χθες (ο)

feedback