ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χωρίς δράστη agentless
χωρικός-ή-ό areal
χωρική ταξινόμηση (η) areal classification
χωρικοί τύποι (οι) areal types
χωρίς απώλειες loss-less
Χωρίς δράστη, χωρίς ποιητικό αίτιο non-agentive
χωρικό φιλτράρισμα spatial filtering 
χωρική σχέση (η) spatial relation
χωρική σκηνή (η) spatial scene
χωρίς μελωδικό τόνο unaccented