Αγγλικός Όρος
spatial relation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χωρική σχέση (η)
Πηγή
http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=1615252&langId=&query=spatial%20relation&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el

feedback