Αγγλικός Όρος
areal classification
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χωρική ταξινόμηση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback