Αγγλικός Όρος
speech time
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Χρόνος ομιλίας (ο)

feedback