Αγγλικός Όρος
gold standard
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χρυσό πρότυπο (το)

feedback