ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χρόνος δράσης (ο) attack time
χρόνος διαδικασίας (ο) attack time
Χρόνος γεγονότος (ο) Event time
χρόνος αρχικής μετατώπισης (ο) offset time
χρόνος αποκατάστασης recovery time
Χρόνος αναφοράς (ο) reference time
χρόνος αντήχησης reverberation time
χρόνος (ο) time
Χρόνος Διάθεση Όψη tma
χρόνος εκκίνησης φωνής voice onset time (VOT)