Αγγλικός Όρος
voice onset time (VOT)
Πηγές
Carr (2008)
Ladefoged
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χρόνος εκκίνησης φωνής
Πηγές
ΕΚΠΑ
Ξυδόπουλος (2007)

feedback