Αγγλικός Όρος
attack time
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
χρόνος δράσης (ο)
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
χρόνος διαδικασίας (ο)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback