Αγγλικός Όρος
release time
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χρόνος ελευθέρωσης
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback