Αγγλικός Όρος
spatial proximity
Πηγή
Vyvyan Evans, ‎Stéphanie Pourcel (2009)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χωρική γειτνίαση
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback