Αγγλικός Όρος
Ictus
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χτύπημα (το)

feedback