Αγγλικός Όρος
vulgarism
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χυδαιολογία (η)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/vulgarism)

feedback