Αγγλικός Όρος
areal groups
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χωρικές ομάδες (οι)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback